Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
600 Registered users

Forum


Beste Viveslanners

Helaas is Viveslan 39 al weer achter de rug. Wij willen onze deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, sympathisanten en ook onze sponsors/partners bedanken om deel uit te maken van onze 39e editie!

Niet alleen jullie deelname is voor ons van belang, maar ook jullie feedback. Wat vonden jullie positief aan deze editie? Wat vonden jullie negatief aan deze editie? Wat was goed/beter vergeleken met eerdere edities? Wat was slecht/slechter vergeleken met eerder edities? Zijn er bepaalde zaken die jullie volgende editie graag (terug) zien of juist niet meer zien?

Feedback kan gegeven worden in onze forum post.

Peace out,
De Viveslan Crew