Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2023
600 Registered users

Competitie: Gas Guzzlers Extreme

Gas Guzzlers Extreme
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 28 oktober om 20:30
Compo Admin: Fishezzz

Rules

Uitslag

 1. Weeklykill
 2. elitesoldier2010
 3. Dablock

1. Compo verloop

Deze compo zal gespeeld worden in versie 1.0.4 van Gas Guzzlers Extreme. Je kan de lokaal downloaden via http://192.168.1.150:3210/. Er wordt geraced in de Battle Race game mode, om zo de “Death Race” ervaring na te bootsen. Er kunnen maximaal 8 spelers tegelijk racen. Om de server te joinen moet je naar “Multiplayer” gaan en daarna op “Connect to IP” klikken. Hier kan je dan het server IP   192.168.1.150   ingeven om te verbinden met de server.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in versie 1.0.4 van Gas Guzzlers Extreme. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is. Tijdens de lan zal de juiste versie van de game beschikbaar zijn om te downloaden via http://192.168.1.150:3210/. De steam versie zal niet werken omdat die nieuwere versie is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie- en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van de speler.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn op de server. Elke speler heeft maximaal 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server, opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

De maps zullen automatisch roteren door alle default maps in de game. De spelers hebben wel de mogelijkheid om tijdens de game gezamenlijk te voten voor een bepaalde map.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Connectie problemen

Bij connectieproblemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.6. Draws

Bij een draw wordt een Battle Race van 1 ronde gespeeld. De winnaar van deze race gaat door naar de volgende ronde.

2.2.7. Finales

De finale wordt op dezelfde manier gespeeld als de normale rondes.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te maken van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normale spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal die speler gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

 • Race type: Battle (Battle Race)
 • Tracks: All
 • Laps count: 3
 • Finish race timeout: 60 s
 • Team play: no
 • Friendly fire: no
 • Randomize race type: no
 • Randomize track: yes
 • Respawn in battle race: yes
 • Arcade mode: no

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.