Viveslan logo
28 oktober - 30 oktober 2022
564 Registered users

Competitie: Mario Kart 8

Mario Kart 8
Game Type: Racing
Platform: Console
Match Type: Tournament
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 30 oktober om 12:05
Compo Admin: Fullscreen

Rules

Uitslag

1. Sir Spankie
2. RüshiWan
3. Vanimo

1. Compo verloop

Alle deelnemers zullen ingedeeld worden in poules van 2 spelers. De speler die bovenaan de poule staat, zal de lobby hosten.

De mappen zullen op voorhand beslist en meegedeeld worden door de compo admins. Alle wedstrijden zullen gespeeld worden in de Tournament modus bestaande uit 3 ronden. Volgende ronden zullen gespeeld worden:

  • Star cup (Mount Wario)
  • Triforce cup (Wario’s Gold Mine)
  • Special cup (Rainbow Road)

Voor elke map kunnen alle wagens en ieder character gebruikt worden, iedereen mag dus zelf kiezen welke samenstelling hij/zij verkiest bij elk type race.

Na het spelen van de 3 ronden gaan de 4 spelers met de hoogste score door naar de volgende ronde. Voor deze compo wordt gebruik gemaakt van single elimination. (afhankelijk van het aantal deelnemers)

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Mario Kart 8. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is. Indien de game gespeeld wordt op een PC/Console voorzien door de crew, zal de crew hiervoor zorgen.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

  • Star cup (Mount Wario)
  • Triforce cup (Wario’s Gold Mine)
  • Special cup (Rainbow Road)

2.2.3. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.4. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.5. Draws

Bij een eventueel gelijkspel, bij de spelers die doorgaan, na de 3 ronden dient een race gereden te worden. 

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor de bevoordeelde speler. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal hij gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Game settings

  • Classe: 150cc
  • Car type: any
  • Character type: any
  • Maps: pre-selected

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

 

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.