Viveslan logo
21 februari - 23 februari 2020
533 Registered users

Competitie: Grid 2

Grid 2
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: Race
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 22 februari om 18:45
Compo Admins: ili, Fishezzz

Rules

Change of plans

nieuwe compo: Wreckfest

Uitslagen:

 1. dragonrebel
 2. -Maxi
 3. sWeex720

 

 

1. Compo verloop

Er zullen in totaal 5 rondes gespeeld worden, 3 rondes van het type ‘Race’ gevolgd door 2 rondes van het type ‘Checkpoint’. 1 speler zal een Online Custom Event aanmaken en de andere spelers inviten in de lobby. Tussen ronde 3 en 4 (veranderen van race type) is het niet nodig om de lobby te verlaten, de host van de lobby zal de settings gewoon kunnen aanpassen. De crew zal meedelen welke persoon de lobby zal hosten. Er is dus maar één persoon die de lobby mag hosten!

Na het opstarten van Grid 2 dient het volgende gedaan te worden door de host om de lobby aan te maken:
GRID online > Events > Online > Online Custom Event > Create Game

Bij de melding “Allow Downloadable Content” kies voor de optie “NO”.

Verdere instructies voor de settings vind je bij 6. Server Settings.
Verdere instructies voor de track selection vind je bij 2.2.3. Bepaling van maps.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Grid 2. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van maps

Ronde 1-2-3 - Type ‘Race’:

 • Round One:
  • Location: Hong Kong
  • Track: Peak Road Descent
  • Conditions: Night
  • Laps: N/A
 • Round Two:
  • Location: Yas Marina
  • Track: GP Circuit
  • Conditions: Night
  • Laps: 3
 • Round Three:
  • Location: Chicago
  • Track: The Loop
  • Conditions: Night
  • Laps: 2

Ronde 4-5 - Type ‘Checkpoint’:

 • Round One:
  • Location: Barcelona
  • Track: Memorial Run
  • Conditions: Day
  • Laps: N/A
 • Round Two:
  • Location: Miami
  • Track: Art Deco Loop
  • Conditions: Sunset
  • Laps: N/A

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

2.2.6. Draws

Bij een draw zal een 1v1 face-off gespeeld worden. Dit zal 1 ronde zijn van het type ‘Thouge’. De server settings zijn hetzelfde als bij de rest van de compo. De map zal random gekozen worden, tenzij beide spelers op een specifieke map willen spelen.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbetert voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

GRID online > Events > Online > Online Custom Event > Create Game

Allow Downloadable Content: NO

Ronde 1-2-3:

 • Race type: Race
 • Vehicle tier: Three
 • Rounds: 3
 • AI drivers: None
 • Advanced:
  • Session visibility: Closed
  • End race timer: 1 minute
  • Grid order: Previous Race Reversed
  • Collisions: On
  • Damage: Full
  • Flashbacks: 3
  • Force manual gears: No
  • Impact ratings: Disabled
 • Track selection: 2.2.3. Bepaling van maps

Ronde 4-5:

 • Race type: Checkpoint
 • Vehicle tier: Two
 • Rounds: 2
 • AI drivers: None
 • Advanced:
  • Session visibility: Closed
  • End race timer: 1 minute
  • Grid order: Previous Race Reversed
  • Collisions: On
  • Damage: Full
  • Flashbacks: 3
  • Force manual gears: No
  • Impact ratings: Disabled
 • Track selection: 2.2.3. Bepaling van maps

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.