Viveslan logo
01 maart - 03 maart 2019
490 Registered users

Competitie: Penguins Arena: Sedna's World

Penguins Arena: Sedna's World
Game Type: First-Person Shooter
Platform: PC
Match Type: Indie
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 1 maart om 20:45
Compo Admins: Fishezzz, Intego

Rules

1. Compo verloop

Er zullen maximaal 2 matchen tegelijk gespeeld worden. De persoon die bovenaan de bracket staat, zal de game aanmaken. (zie 6. Server Settings)

JE IN-GAME NAAM IS DEZE WAARMEE JE BENT INGESCHREVEN OP DE WEBSITE

De punten worden verdeeld na iedere ronde en worden bijgehouden door de server zelf.

De match is voorbij wanneer er iemand op het einde van een ronde op 15 punten of meer uitkomt. Op dat moment moeten er screenshots/foto’s gemaakt worden van de punten/standings. Deze moeten bezorgd worden aan de compo admins, zodat de brackets upgedate kunnen worden.

De 1e en de 2e plaats van de match zullen doorgaan naar de volgende ronde.

Wanneer 2 (of 3) spelers evenveel punten hebben op het einde van een match ÉN de 2 (of 3) spelers samen op de 2e plaats staan, enkel dan spreken we van een draw. (zie 2.2.6. Draws)

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Penguins Arena: Sedna’s World. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.4. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

De maps worden random bepaald door de game zelf.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Connectie problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

 

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.6. Draws

Bij een draw met 2 spelers zal een nieuwe game aangemaakt worden met dezelfde instellingen, maar “Teams” zal op “2 teams” gezet worden. Er zal één ronde gespeeld worden.
De winnaar van deze ronde zal op de 2e plaats van de match staan en zal samen met de 1e plaats doorgaan naar de volgende ronde. De verliezer zal op de 3e plaat staan voor de match, en samen met de 4e plaats niet doorgaan naar de volgende ronde (indien het geen draw voor de finale is).

 

Bij een draw met 3 spelers zal een nieuwe game aangemaakt worden met dezelfde instellingen, maar “Teams” zal op “3 teams” gezet worden. Er zal één ronde gespeeld worden.
De winnaar van deze ronde zal op de 2e plaats van de match staan en zal samen met de 1e plaats doorgaan naar de volgende ronde. De verliezers zullen op een gedeelde 3e plaats staan voor de match, en niet doorgaan naar de volgende ronde (indien het geen draw voor de finale is).

2.2.7. Finales

In de finale wordt op dezelfde manier gespeeld als de gewone matchen, maar wordt er gespeeld tot 25 punten. Voor draws gelden dezelfde regels als bij gewone matchen.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op de website

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Your Name: naam van de persoon die bovenaan de bracket staat

Game Mode: Teams (Classic)

Multiplayer: On

Teams: 4 teams

Difficulty: default, tussen Easy en Difficulty

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.