Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2017
399 Registered users

Competitie: Starcraft 2 - Legacy of the Void

Starcraft 2 - Legacy of the Void
Game Type: Real-Time Strategy
Platform: PC
Match Type: TBA
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 28 oktober om 22:30
Compo Admins: boetn, HoLyHeRo

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden 1vs1 gespeeld in een BO1. De speler die wint gaat door naar de volgende ronde, de verliezende speler heeft nog een tweede kans en komt terecht in de lower bracket. Bij een tweede verlies is de speler definitief uitgeschakeld.

De finale wordt gespeeld in een BO3, waarbij de speler uit de upper brackets 1 match in zijn voordeel heeft.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden van Starcraft 2 - Legacy of the Void dienen gespeeld te worden in de laatste versie. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game op deze versie zit.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van beide teams aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.4. Map picks

Er zal een coin toss gehouden worden bij de crew waarna elke speler 1 voor 1 een map kan elimineren totdat er 1 (of 3 mappen) over blijven, deze map(pen) zullen gespeeld worden. Voor de finale mag de verliezer van de coin toss de eerste map kiezen.

2.1.5. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins van Starcraft 2 - Legacy of the Void.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.2. Finales

De finale wordt met een BO3 gespeeld. De speler dat uit de winner bracket komt, heeft 1 ronde in zijn voordeel.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien een speler disconnect van de wedstrijd door onvoorziene technische problemen die niet opzettelijk veroorzaakt werden, kan de compo admin beslissen om de wedstrijd opnieuw te laten starten. De speler waarbij de verbinding disconnect dient dit meteen te komen melden aan de compo admin die vervolgens zelf zal bepalen wat er met de wedstrijd zal gebeuren.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Gebruik van bugs

Onderstaand kan er een lijst teruggevonden worden van welke bugs er gebruikt mogen worden en welke niet.

Bug

Status

Observer over Turret

Allowed

Plague on Interceptor

Allowed

Units pressed through

Allowed

Mineral Walk

Allowed

Manner Pylon

Allowed

Luker Hold Position

Allowed

Larvae Move

Allowed

Flying Drones and Templar

Ilegal

Terran Sliding Buildings

Ilegal

Gas Walk

Ilegal

Allied Mines

Ilegal

Cargo Glitch

Ilegal

 

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.