Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2017
399 Registered users

Competitie: Speedrunners

Speedrunners
Game Type: Racing
Platform: PC
Match Type: TBA
Match modus: Free for All
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 27 oktober om 22:00
Compo Admins: boetn, HoLyHeRo

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden in een Free for All modus gespeeld. De crew zal de computers voorzien waarop gespeeld zal worden via split-screen met 4 spelers. De map zal random gekozen worden. De bedoeling is om als eerste 3 maps te winnen (First to 3). De eerste en tweede speler waarbij dit lukt, gespeelde wedstrijden blijven tellen, gaan door naar de volgende ronde. Er wordt hier geen loser bracket van gespeeld.

In de finale gaat de eerste plaats naar de persoon die 3 maps wint. Vervolgens worden het aantal wins van de andere spelers bijgehouden en is het de bedoeling van de overgebleven spelers om zo snel mogelijk 3 maps te winnen. Zo zal er voor een tweede en derde plaats gespeeld worden.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden van Speedrunners dienen gespeeld te worden op de computer(s) die ter beschikking wordt gesteld door de crew.

2.1.2. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.2. Finales

In de finale gaat de eerste plaats naar de persoon die 3 maps wint. Vervolgens worden het aantal wins van de andere spelers bijgehouden en is het de bedoeling van de overgebleven spelers om zo snel mogelijk 3 maps te winnen. Zo zal er voor een tweede en derde plaats gespeeld worden.

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC gespeeld wordt.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien een speler disconnect van de wedstrijd door onvoorziene technische problemen die niet opzettelijk veroorzaakt werden, kan de compo admin beslissen om de wedstrijd opnieuw te laten starten. De speler waarbij de verbinding disconnect dient dit meteen te komen melden aan de compo admin die vervolgens zelf zal bepalen wat er met de wedstrijd zal gebeuren. 

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

De default settings worden gehanteerd. De map die gespeeld wordt, zal random gekozen worden.

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.