Viveslan logo
27 oktober - 29 oktober 2017
399 Registered users

Competitie: Fifa 18

Fifa 18
Game Type: Football Simulation
Platform: PS4
Match Type: Match
Match modus: 1v1
Elimination Type: Single
Inschrijvingen sluiten: 29 oktober om 09:45
Compo Admins: boetn, HoLyHeRo

Rules

1. Compo verloop

Alle wedstrijden worden 1vs1 in match modus gespeeld. De winnaar gaat door naar de volgende ronde.

2. Wedstrijdverloop

2.1. Voor de wedstrijd

2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Fifa 18. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is. Indien de game gespeeld wordt op een console voorzien door de crew, zal de crew hiervoor zorgen.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Match Locatiebepaling

De spelers komen onderling overeen of de wedstrijd gespeeld zal worden op de console voorzien door de organisatie of de match gespeeld wordt op een andere PC/Console. Bij disputen wordt de wedstrijd gespeeld op de console voorzien door de organisatie.

2.1.4. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als beide spelers aanwezig zijn. Elke speler heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de speler gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

2.1.5. Problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins van Fifa 18.

2.2. Tijdens de wedstrijd

2.2.1. Match locatie

De gekozen locatie voor het spelen van de compo (console van de crew of eigen PC/console) dient meegedeeld te worden aan de crew. Indien gekozen wordt om een eigen PC/Console te gebruiken, dient deze volledig in orde te staan en mogen er geen tweaks aangebracht zijn. Als achteraf blijkt dat er hardware en/of software tweaks aanwezig zijn die voor- of nadelig werken voor de speler en/of zijn tegenstander kan de eigenaar van de PC/Console gediskwalificeerd worden.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Draws

Indien een wedstrijd eindigt op een gelijkspel dient een golden goal wedstrijd gespeeld te worden. Beide spelers dienen hetzelfde team te kiezen. De eerste speler die scoort is de winnaar van de wedstrijd.

2.2.4. Finales

De finale wordt met een BO3 gespeeld. Het eerste team dat 2 wedstrijden wint, wint ook de compo. 

2.3. Na de wedstrijd

2.3.1. Screenshots

Indien de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt is het verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

3. Beeldmateriaal

3.1. Screenshots

Op het einde van de wedstrijd dient elke speler minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins. Dit geldt enkel als de wedstrijd op een eigen PC/Console gespeeld wordt.

3.2. Broadcasting

3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers

4.1. Inschrijven op intranet

Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke speler ingeschreven te zijn op het intranet, spelers kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het intranet systeem. Spelers kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Speler wissels/Stand-in’s

Het gebruik van stand-in’s is niet toegestaan.

4.3. Technische problemen met spelers

Indien een speler disconnect van de wedstrijd door onvoorziene technische problemen die niet opzettelijk veroorzaakt werden, kan de compo admin beslissen om de wedstrijd opnieuw te laten starten. De speler waarbij de verbinding disconnect dient dit meteen te komen melden aan de compo admin die vervolgens zelf zal bepalen wat er met de wedstrijd zal gebeuren. Indien een speler reeds spelers op het veld had met rode kaarten dienen deze spelers eerst opnieuw rode kaarten te krijgen voordat de wedstrijd kan verder gezet worden.

5. Cheat, hacks en andere tools

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings

Half time: 6 minuten

Controls: Any

Game Speed: Normal

Squad Type: Online

 

Custom Squads en formations zijn verboden!

7. Disputen

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmateriaal bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen deelnemers via de website op de hoogte gebracht worden.